Go to content
0
Speaker Retainer

Download Data sheet:
Motorola Spares
ArticleNo/ P/N: 4215135H01
Radiotype: DM3000

Speaker Retainer

Punkt 11 i produktarket under Display Mobile Control Head og punkt 12 i produktarket under Numeric Display Mobile Control Head.

Download Data sheet: